Fanfare Municipale Luxembourg-Bonnevoie

association sans but lucratif

Kabaretsowend mam Pierre Puth a Paul Dahm

15
Okt


kabaret2016

D’Bouneweger Musek invitéiert Iech op e flotte Kabaretsowend ënnert dem Titel “Onse Fuendel héich ze halen” mam Pierre Puth a Paul Dahm.
Zervéiert gëtt lëtzebuerger Kascht.